Historie česko-bavorského pohraničí
v letech 1945 - 2008
           Geschichte des bayerisch-tschechischen Grenzraumes 1945-2008

 

Sponzoři a partneři



  EU-Interreg

  Českoněmecký fond budoucnosti

  Západočeská univerzita Plzeň

  UNI Regensburg

  Stadtarchiv Regensburg





Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

"Investice  do vaší budoucnosti"



© 2009 University of West Bohemia  http://www.zcu.cz